Vas mika, da bi opravljali prostovoljno delo?

Prostovoljstvo je tudi pri nas vse bolj cenjeno, za prostovoljno delo pa se tako mladi kot starejši odločajo iz različnih razlogov. Nekateri želijo zgolj koristno porabiti svoj prosti čas, druge je v prostovoljno delo usmerila lastna težka življenjska izkušnja, nekateri si želijo razširiti obzorja, se družiti z najrazličnejšimi ljudmi, ali pa ga opravljajo kot dodatek svojemu šolanju oziroma poklicu, ki ga opravljajo že sicer. Prostovoljno delo je lahko stalno ali začasno – včasih je dovolj že to, da starejšim pomagamo pri zimskem odmetavanju snega, drugič gre za večjo zavezanost dejavnosti, ki lahko poteka tudi po rednem urniku oziroma znotraj organizirane skupine prostovoljcev.

Prostovoljno delo je vsekakor znak družbene in socialne zavednosti in priča o človekovi empatiji in altruizmu. Večina prostovoljcev se odloča za delo znotraj organiziranih skupin, ki običajno nudijo pomoč skupinam ljudi, ki so odrinjene na obrobje družbe oziroma se soočajo z zdravstveno ali socialno težavo, ki marsikdaj še vedno velja za tabu. Prostovoljno delo s temi skupinami ljudi je pogosto precej naporno, vendar pogosteje v psihičnem kot v fizičnem smislu, prostovoljci pa vedno znova povedo, da se to delo zelo izplača – zanj ni nikakršne denarne nagrade, a ob njem rastemo kot ljudje in imamo zaradi tega neizmeren občutek zadovoljstva.

Najpogosteje je prostovoljno delo namenjeno starejšim, umirajočim, rakavim in drugim neozdravljivim bolnikom, ljudem z nizkim socialnim statusom, odvisnikom … Seveda se najde tudi prostovoljno delo, ki je lažje in prijetnejše, na primer druženje z otroci iz socialno šibkih družin.

Volunteering - definicija prostovoljnega dela

Če vas mika prostovoljno delo, je najprej najbolje razmisliti, kakšna vrsta prostovoljstva vas najbolj veseli, kako pogosto, in kako organizirano. Obrnete se lahko na različne organizacije za pomoč ljudem, na primer Rdeči križ in Karitas, poleg tega pa boste našli tudi mnogo drugih združenj, ki poleg klasičnega prostovoljstva vedno iščejo tudi predavatelje za najrazličnejša področja, vodje raznih delavnic  in podobno. Razmislite o tem, kakšna znanja imate, saj lahko gotovo vsakdo ponudi nekaj zanimivega.

Glavna lastnost, ki jo mora imeti oseba, ki opravlja prostovoljno delo, je zagotovo močna volja in ljubezen do tega, kar počne. Tako na čas, ki ga namenja prostovoljstvu, nikoli ne gleda kot na izgubljene ure, temveč kot na čas, ki je bil porabljen za nekaj dobrega in koristnega, smiselnega. Prav tako je odlično, če je prostovoljec zelo komunikativen, saj je to pogosto prednost za uspeh pri prostovoljstvu. Vsekakor pa pri nekaterih oblikah prostovoljnega dela velja, da mora biti prostovoljec zrela oseba, ki ima že nekaj resnejših življenjskih izkušenj in zna na svet ter življenje gledati realno.