Je delo lektorja dovolj cenjeno?

Pisni izdelki, ki niso namenjeni zgolj naši osebni uporabi, temveč se z njimi predstavljamo drugim oziroma predstavljamo svoje podjetje, morajo biti slovnično in pravopisno takšni, kot se šika. Nenazadnje lahko s slabimi besedili postavimo v slabo luč tako sebe in svoje znanje kot svoje podjetje, prav tako pa s tem pokažemo, da nam ni mar za lastno kulturo in jezik. Da bi bila besedila takšna, kot morajo biti, skrbijo lektorji. In ne, to niso zgolj lovci na napačno postavljene vejice.

Delo lektorja

Lektorjeva naloga je v prvi vrsti pregled besedila z odpravo slovničnih in pravopisnih napak, ki jih sami zaradi pomanjkanja znanja običajno niti ne opazimo. Prav tako lektor odpravi tudi tiste drobne napakice, pri katerih smo se zgolj zatipkali, urejevalnik besedila pa jih ni označil za neprimerne. Vendar pa je pravi lektor lahko več kot zgolj nekdo, ki besedilo popravi. V mislih imamo lektorje, ki ne skrbijo samo za pravilnost s pravopisnega in slovničnega vidika, temveč poskrbijo tudi za to, da se uredi slog.

Lektoriranje
Lektoriranje je mnogo več kot le iskanje manjkajočih vejic.

Kako pomembni so slogovni popravki, lahko hitro opazimo v primeru, ko besedilo napiše nekdo, ki ni vešč pisanja. Morda slovničnih in besedilnih napak niti ni, a ko besedilo beremo, se zdi to nekoliko nerodno in okorno, včasih celo do te mere, da si je težko predstavljati, kaj je avtor sploh nameraval povedati. In takrat je slogovni popravek seveda nujen.

Ste pripravljeni plačati za lektoriranje?

Delo lektorja pri nas žal ni dovolj cenjeno. Marsikdaj se odločimo zanj le v primeru, ko je to predpisano, na primer pri pripravi diplomske ali magistrske naloge, sicer pa smo mnenja, da je besedilo »še kar v redu«, ne da bi se za to dejansko prepričali pri strokovnjaku, torej lektorju. Zaradi tega pride pogosto do napak, ki so na očeh javnosti – na primer v raznih oglaševalskih akcijah, pri promocijskih besedilih, celo romani iz naših založb imajo pogosto napake, ki jim niso niti malo v čast.

In kaj se zgodi? Pogosto se takšne napake znajdejo na spletu, kjer si jih ljudje delijo na družbenih omrežjih in se posmehujejo. Škoda, saj je tako prizadet ugled avtorja oziroma podjetja, ki da takšen pisni izdelek v javnost.